So sánh sản phẩm

HAD sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 54.5%

HAD sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 54.5%

cổ phiếĐây sẽ là đợt chi trả cổ tức lần cuối từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của HAD, theo kiến nghị trước đây của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
 

HĐQT CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) vừa công bố Nghị quyết về việc chi trả cổ tức với tỷ lệ lên đến 54.5% từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là 09/12 và ngày thanh toán đợt cổ tức lần này sẽ là 31/12.

Đây là đợt cổ tức lần 3 trong kế hoạch chi trả cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HAD.

Tại biên bản Kiểm toán Nhà nước vào cuối tháng 11/2018, kiểm toán viên Nhà nước đã kiến nghị Công ty điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền 81.8 tỷ đồng. Trong 2 lần chi trả đầu tiên, Công ty đã chia 60 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông (lần lượt chi trả với tỷ lệ 80% vào ngày 04/10/2018, 70% vào ngày 28/06/2019).

Như vậy, đợt thanh toán cổ tức lần này, với số tiền 21.8 tỷ đồng, cũng là lần cuối trong kế hoạch chia cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển của HAD.

Trên thị trường chứng khoán, ngay sau khi thông tin về cổ tức được công bố trong phiên sáng 22/11/2019, cổ phiếu HAD tăng trần lên mức giá 23,300 đồng/cp.


 
Theo: Vietstock.vn
Tags: ,